^
obóz ASG

Wonderlands - Aktywne Obozy

Obozy Lato 2020

Wakacje 2020 w nowej sytuacji

Lato 2020 – nasze obozy będą organizowane!

Do rozpoczęcia wakacji pozostało już niewiele czasu, lecz wszystko wskazuje na to, że organizacja obozów będzie możliwa. W dobie chaosu informacyjnego dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży organizatorzy muszą już podejmować konkretne decyzje.
AT Wonderlands po analizie obowiązujących już rozporządzeń i wytycznych dla branży hotelarskiej i gastronomicznej, komunikatów płynących z Ministerstwa Rozwoju , Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratoriów Oświaty podjęło decyzję o rozpoczęciu ostatecznych przygotowań do organizacji kolonii i obozów młodzieżowych.

Decyzja ta oparta została o stanowisko MEN jako ministerstwa nadzorującego wypoczynek dzieci i młodzieży przedstawione w komunikacie Pomorskiego Kuratorium Oświaty, z którego wynika, że ministerstwo nie planuje odwoływać i zakazywać organizacji wypoczynku dzieci, a jedynie reagować w sytuacji zaostrzenia się epidemii lub w przypadku innych wydarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników.

Dodatkowo uczestnicząc w przygotowaniu projektu wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży mieliśmy możliwość udziału w dyskusji oraz formułowaniu zaleceń umożliwiających bezpieczną organizację obozów i kolonii.

Informujemy:

  1. Wonderlands przygotowuje się do organizacji obozów zgodnie z wszystkimi obowiązującymi na dzień dzisiejszy obostrzeniami , zasadami i procedurami.
  2. Musimy pamiętać , że realizacja obozów będzie musiała być dostosowana do obowiązujących w trakcie ich trwania przepisów wynikających z trwającej epidemii ( np. modyfikacje programów, praca w mniejszych grupach, stała dezynfekcja sprzętu, zaostrzony reżim sanitarny).
  3. Także wszyscy kontrahenci AT Wonderlands obecnie przygotowują się do realizacji obecnych i planowanych zaleceń i rekomendacji.
  4. Pozytywne komunikaty z Ministerstwa Rozwoju oraz brak zakazu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży umożliwia nam prowadzenie nieprzerwanie sprzedaży i rezerwacji miejsc.
  5. Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek przesłanki zmuszające nas do anulacji danego obozu natychmiast powiadomimy Państwa o tym fakcie, oferując oczywiście imprezy alternatywne.
  6. W przypadku konieczności rezygnacji z którejkolwiek imprezy przysługuje Państwu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zwrot 100% wpłaconej kwoty. Powyższe operacje zabezpieczone są przez Gwarancję Ubezpieczeniową A.T . Wonderlands oraz dodatkowo podlegają one ochronie z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Dziękujemy bardzo za okazaną nam dotychczas wyrozumiałość , cierpliwość i wiarę w sprawność organizacyjną Wonderlands. Państwa optymizm podczas rozmów telefonicznych, wynikający z treści otrzymywanych maili oraz przesyłania mimo epidemii kolejnych rezerwacji dodaje nam jeszcze większej energii do przygotowania bezpiecznych i atrakcyjnych pobytów podczas nadchodzących wakacji.

AT_Wonderlands
Lato 2020 – nasze obozy będą organizowane!

Mamy nadzieję, że przygotowane i realizowane w tak trudnym czasie obozy będą mimo wszystko tak samo atrakcyjne i niezapomniane, jak te z lat poprzednich. Życząc wszystkim zdrowia i jak najszybszego zakończenia epidemii czekamy na naszych obozowiczów.

Pracownicy i kadra AT Wonderlands

You don't have permission to register
Call Now Button